Forus og Gausel IL

Informasjon medlemskap

Informasjon medlemskap

Følgende økonomiske medlems krav gjelder iht. Årsmøtevedtak -13.03.2019:
*Dette gjelder eksterne dugnader som klubben får betalt for. Dugnaden kan være salg av produkter.

De som av økonomiske grunner får problemer med betaling av kontingent bes ta kontakt med Daglig Leder. Daglig.leder@fgi.no

Alle medlems forpliktelser skal innfris, d.v.s.:

  • Medlemskontingent skal betales innen forfall.
  • Klubben har en ekstern salgs dugnad som alle klubbens medlemmer plikter å delta. (De siste årene har dette vært salg av Enjoy)
  • Foreldre/foresatte på alle lag fra 5 til og med 12 år skal delta på ulike oppgaver på FGI Cup.

Årsmøtet har vedtatt følgende reaksjoner ovenfor spillere som ikke har innfridd medlems kravet:

  • Spillere som etter purringer ikke har betalt medlemskontingent innen seriestart nektes å trene/spille kamper for klubben. Kun gyldig bankkvittering/kontoutskrift hvor betaling fremgår aksepteres som dokumentasjon.
  • Spillere som etter purringer ikke har betalt medlemskontingent innen seriestart får ikke delta på sommerturneringer. Dersom sommerturneringer avvikles før dette tidspunktet, gjelder at betaling må være foretatt innen 1 uke før avreise.
  • Spillere som ikke har betalt sine medlems forpliktelser/lisenser innen forfall er heller ikke forsikret gjennom Norges Fotballforbund.
  • Foreldre/foresatte som ikke stiller på dugnad kan få faktura tilsvarende fortjeneste på

         
  Forus og Gausel Idrettslag og Fotball
Besøksadresse:
----<img data-cke-saved-src="/kx/resources/images/oIpdAulb7arx.png" src="/kx/resources/images/oIpdAulb7arx.png" "="">---- Forus og Gausel Håndball
Besøksadresse:
 
         
  Klubbhuset Knutepunktet   Gautesetehallen  
  Ulsbergbakken 61   Heddeveien 145  
  4034 Stavanger   4034 Stavanger  
         
  Tlf: 936 04 785   Tlf: 51 80 10 74  
  (kartlink)   Tlf: 936 04 785  
------------     (kartlink)

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift