Forus og Gausel IL

Bli medlem

Bli medlem

Følgende økonomiske medlemskrav FGI!

Barn

0 – 12 år

Ungdom

13 – 19 år

Senior

A\B-lag

Medlemskontingent

Kr. 1500,-

Kr. 1800,-

Kr. 2100,-/ B-lag 1050,-

Treningsavgift

Kr. 600

Kr. 600

Kr. 600

Dugnader*

7 timer pr år

7 timer pr år

7 timer pr år

Støttemedl.: kr. 250,-

*Dette gjelder eksterne dugnader som klubben får betalt for. Dugnaden kan være salg av produkter.

 • Medlemskontingenten er en viktig inntekt for klubben, og ikke minst gir det tilgang til klubbens forsikring. Hvis noe skulle skje så kan vi få problemer med forsikringsdekningen. Det gjør at vi må vurdere om vi kan la medlemmer som ikke har betalt delta på trening, kamper og andre arrangementer.
 • Medlemskontingenten er for 2019 på kr 500,-. Dette gir et ikke-aktivt medlemskap med stemmerett i klubbens valgte organer, og muligheter for å melde seg opp til trening og kamper på ulike lag. For å delta på trening og i kamp må du også betale en treningsavgift. Denne finansierer FGI sine utgifter til utstyr, dommerregninger, trenerhonorar, reiseutgifter, forsikringer og ulike gebyrer hos krets, forbund og andre.

De som av økonomiske grunner får problemer med betaling av kontingent bes ta kontakt med Daglig Leder. Daglig.leder@fgi.no

Vi ønsker å minne om at du som medlem eller som foresatt til mindreårig medlem har akseptert forpliktelsen til å:

 • -Betale medlemskontingenten i tide
 • -Selge tildelte lodd (blant annet gjennom salg av en loddbok a kr 500,- i høstsesongen.)
 • -Delta på dugnader
 • -Dersom spiller er lisenspliktig , betales lisensen innen forfall.
 • Dersom klubben ilegges bot for at spiller ikke har betalt lisens eller medlemskap, kan denne bli fakturert spiller/foresatt.

Årsmøtet har vedtatt følgende reaksjoner ovenfor spillere som ikke har innfridd medlemskravet:

 • Spillere som etter purringer ikke har betalt medlemskontingent innen seriestart nektes å trene/spille kamper for klubben. Kun gyldig bankkvittering/kontoutskrift hvor betaling fremgår aksepteres som dokumentasjon.
 • Spillere som etter purringer ikke har betalt medlemskontingent innen seriestart får ikke delta på sommerturneringer. Dersom sommerturneringer avvikles før dette tidspunktet, gjelder at betaling må være foretatt innen 1 uke før avreise.
 • Spillere som ikke har betalt sine medlemsforpliktelser/lisenser innen forfall er heller ikke forsikret gjennom Norges Fotballforbund.
 • Foreldre/foresatte som ikke stiller på dugnad kan få faktura tilsvarende fortjeneste på

Det er medlemmene i FGI som sammen har fastsett medlemskontingenten i klubben på klubbens årsmøte.


         
  Forus og Gausel Idrettslag og Fotball
Besøksadresse:
----<img data-cke-saved-src="/kx/resources/images/oIpdAulb7arx.png" src="/kx/resources/images/oIpdAulb7arx.png" "="">---- Forus og Gausel Håndball
Besøksadresse:
 
         
  Klubbhuset Knutepunktet   Gautesetehallen  
  Ulsbergbakken 61   Heddeveien 145  
  4034 Stavanger   4034 Stavanger  
         
  Tlf: 936 04 785   Tlf: 51 80 10 74  
  (kartlink)   Tlf: 936 04 785  
------------     (kartlink)

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift