Forus og Gausel IL

Medlemskap

Medlemskap

Registrering

For å bli registrert som medlem må du fylle ut skjemaet her!
Dersom du er under 18 år må foresatte underskrive skjemaet.

  • Medlemskontingenten er en viktig inntekt for klubben, og ikke minst gir det tilgang til klubbens forsikring. Hvis noe skulle skje så kan vi få problemer med forsikringsdekningen. Det gjør at vi må vurdere om vi kan la medlemmer som ikke har betalt delta på trening, kamper og andre arrangementer.
  • Medlemskontingenten er for 2019 på kr 500,-. Dette gir et ikke-aktivt medlemskap med stemmerett i klubbens valgte organer, og muligheter for å melde seg opp til trening og kamper på ulike lag. For å delta på trening og i kamp må du også betale en treningsavgift. Denne finansierer FGI sine utgifter til utstyr, dommerregninger, trenerhonorar, reiseutgifter, forsikringer og ulike gebyrer hos krets, forbund og andre.

Støttemedlemmer/trenere/dommere påfører at de har denne funksjonen på skjemaet.

Du må melde fra til treneren at du har meldt deg inn for å få informasjon om rette treningstider.

Plikt til aktivitet, plikt til å betale kontingent
All aktivitet i FGI bygger på at klubben tilrettelegger for aktivitet for medlemmene og at medlemmene (og deres foresatte) forplikter seg til å betale kontingent samt og delta på dugnader og aktiviteter som for eksempel loddsalg.

Det er medlemmene i FGI som sammen har fastsett medlemskontingenten i klubben på klubbens årsmøte. Satsene ble sist endret gjennom enstemmig vedtak under årsmøtet på Knudamyrå 13.Mars 2019

Vi ønsker å minne om at du som medlem eller som foresatt til mindreårig medlem har akseptert forpliktelsen til å:

  • -Betale medlemskontingenten i tide
  • -Selge tildelte lodd (blant annet gjennom salg av en loddbok a kr 500,- i høstsesongen.)
  • -Delta på dugnader
  • -Dersom spiller er lisenspliktig , betales lisensen innen forfall.
  • Dersom klubben ilegges bot for at spiller ikke har betalt lisens eller medlemskap, kan denne bli fakturert spiller/foresatt.

Spillere som etter purringer ikke har betalt medlemskontingent får ikke trene/spille kamper for klubben.

Les håndboka som også ligger som eget menypunkt på hovedsiden.

Betal regningen i tide!!

Velkommen som medlem:)

         
  Forus og Gausel Idrettslag og Fotball
Besøksadresse:
----<img data-cke-saved-src="/kx/resources/images/oIpdAulb7arx.png" src="/kx/resources/images/oIpdAulb7arx.png" "="">---- Forus og Gausel Håndball
Besøksadresse:
 
         
  Klubbhuset Knutepunktet   Gautesetehallen  
  Ulsbergbakken 61   Heddeveien 145  
  4034 Stavanger   4034 Stavanger  
         
  Tlf: 936 04 785   Tlf: 51 80 10 74  
  (kartlink)   Tlf: 936 04 785  
------------     (kartlink)

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift