Forus og Gausel IL

Handlingsplan 2018

Handlingsplan 2018
 • Klubbens visjon, verdigrunnlag og målsettinger skal etterleves og videreutvikles av alle .
 • FGI skal til enhver tid og i alle sammenhenger framstå som en Fair Play klubb .
 • Alle ansatte, tillitsvalgte, spillere og foresatte skal oppleve trygge og trivelig forhold i alle sammenhenger .
 • FGI skal i løpet av året godkjennes som kvalitetsklubb av NFF og kvalitetsklubbprinsippene skal implementeres i hele klubben .
 • FGI skal bli drevet basert på sunne økonomiske prinsipper.
 • FGI skal gi et sportslig kvalitetstilbud til alle, både jenter og gutter, fra 3 âr .
 • Det skal være fokus pà økt kvalitet i det sportslige tilbudet til de minste .
 • Det sportslig tilbudet skal videreutvikles gjennom økt fokus på utdanning og opplæring.
 • FGI skal bidra til at beboerne på asylmottaket i bydelen får et best mulig opphold
 • Videreutvikle "Apent klubbhus i helgene"-prosjektet.
 • Gjennomføre rehabilitering av den eldste kunstgressbanen på Knudamyrå
 • Sørge for at ny 11er kunstgressbane inngår i reguleringsplanen for Forus Øst

         
  Forus og Gausel Idrettslag og Fotball
Besøksadresse:
----<img data-cke-saved-src="/kx/resources/images/oIpdAulb7arx.png" src="/kx/resources/images/oIpdAulb7arx.png" "="">---- Forus og Gausel Håndball
Besøksadresse:
 
         
  Klubbhuset Knutepunktet   Gautesetehallen  
  Ulsbergbakken 61   Heddeveien 145  
  4034 Stavanger   4034 Stavanger  
         
  Tlf: 936 04 785   Tlf: 51 80 10 74  
  (kartlink)   Tlf: 936 04 785  
------------     (kartlink)

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift