Forus og Gausel IL

Visjon og målsettinger

Visjon og målsettinger

FGI har følgende visjon og målsettinger:

Visjon:
Idrett for alle - sammen om en bedre bydel

Målsettinger:

FGI skal gi et kvalitetstilbud til alle som ønsker å spille fotball eller håndball i bydelen, uavhengig av talent, ambisjoner, alder og kjønn.

  • FGI skal være klubbstyrt basert på felles retningslinjer på tvers av lagene både sportslig og administrativt.
  • FGI skal tilby et trygt og inkluderende miljø tuftet på grunnverdiene til Norges Idrettsforbund der alle er velkomne uavhengig av religion, etnisk bakgrunn eller legning.
  • FGI skal gi et differensiert tilbud tilrettelagt den enkelte spillers ferdighets- og ambisjonsnivå
  • FGI skal tilby et faglig og sosialt attraktivt miljø for trenere og ledere med fokus på trivsel, kvalitet og utdanning.
  • FGI skal konkurrere med andre klubber på banen men i størst mulig grad legge til rette for gjensidig samarbeid m.h.t. faglig- og administrativ utvikling.
  • Knudamyrå med klubbhuset Knudepunktet skal være et tilgjengelig og åpent samlingspunkt for alle i bydelen.
  • FGI skal tilrettelegge for og motivere til uorganisert aktivitet.
  • Klubben vil aktivt formidle sine HMS-mål og vil til enhver tid ha fokus på at medlemmene skal ha et så trygt og sikkert idrettstilbud som mulig.
  • Fair Play representerer en kjemeverdi for FGI og klubben skal jobbe aktivt med å formidle Fair Play- holdninger. De voksne skal være gode rollemodeller for barn og ungdom.
  • FGI skal ha sunn og økonomisk drift. Det er et mål å kunne ha et oVerskudd for å kunne møte fremtidige vedlikeholdsbehov.

 

         
  Forus og Gausel Idrettslag og Fotball
Besøksadresse:
----<img data-cke-saved-src="/kx/resources/images/oIpdAulb7arx.png" src="/kx/resources/images/oIpdAulb7arx.png" "="">---- Forus og Gausel Håndball
Besøksadresse:
 
         
  Klubbhuset Knutepunktet   Gautesetehallen  
  Ulsbergbakken 61   Heddeveien 145  
  4034 Stavanger   4034 Stavanger  
         
  Tlf: 936 04 785   Tlf: 51 80 10 74  
  (kartlink)   Tlf: 936 04 785  
------------     (kartlink)

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift